Radnice

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická i právnická osoba, totožnost žadatele se neprokazuje.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vidimací se ověřuje shoda opisu nebo kopie s předloženou listinou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva na úřadě, osobní podání a předložení listin, které je třeba ověřit.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor organizační a vnitřních věcí

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vidimaci (provedení shody opisu nebo kopie s listinou) je třeba předložit listinu, z níž musí být patrné, zda se jedná o:
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného
  podle zvláštního právního předpisu.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) činí 30,- Kč za každou i započatou stranu formátu A4 a menší. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou v pokladně ÚMOb.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při splnění všech podmínek na počkání po zaplacení správního poplatku.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání nelze učinit elektronicky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  11.03.2015

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno