Vítání občánků

Vítání občánků - pozvánka

Vážení rodiče,

místostarostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve na slavnostní vítání občánků,

které se uskuteční v sobotu 27. listopadu 2021 od 10,00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.

Pokud budete mít zájem o slavnostní obřad vítání nových občánků městského obvodu Radvanice a Bartovice, dostavte se, prosím, do kanceláře matriky, 1. patro, č. dv.14 s platným občanským průkazem, rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou. Městský obvod Radvanice a Bartovice přistoupil k opětovnému zasílání pozvánek a přihlášek na vítání občánků na jméno a adresu trvalého pobytu dítěte. Rozesílání proběhne v průběhu září a listopadu 2021. Rodiče mohou přihlásit dítě i bez pozvánky a přihlášku si vyzvednout přímo na matrice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.  Přihláška je rovněž k dispozici na těchto odkazech: přihláška-word,  přihláška-pdf, kterou po vyplnění můžete vložit do schránky umístěné před radnicí našeho úřadu, zaslat poštou nebo prostřednictvím e-mailových adres skrkoskova@radvanice.ostrava.cz nebo posta@radvanice.ostrava.cz.

Na základě vyplněné přihlášky Vás budeme o průběhu konání včas informovat.

Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na společné setkání.

 

Bc. Šárka Krkošková, matrikářka

599416121 14 / Ostrava - Radvanice, Těšínská 87/281

 

Fotografování

Vážení rodiče,

během slavnostních obřadů vítání občánků, které probíhají na naši radnici, Vám bude k dispozici fotograf, který zajišťuje městský obvod Radvanice a Bartovice. Fotograf pořizuje fotografie celého obřadu, jejichž rodiče o tuto službu projeví zájem. Všechny fotografie jsou zdokumentované na společném nosiči, který věnuje vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, jako dodatečný dárek ze slavnostního obřadu vítání občánků. Fotografie jsou zpravidla vyhotovené do 14 dnů ode dne konání obřadu a jsou připravené k vyzvednutí v kanceláři matriky, 1. patro, č. dv. 14. Vlastní fotografie je možné pořizovat po skončení obřadu.