Energetické úspory bytových domů Kobrova a Rokycanova

Informace k realizaci projektu

V měsíci dubnu roku 2018 byla statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, zahájena první ze tří etap projektu „ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÝCH DOMŮ KOBROVA A ROKYCANOVA“, který byl spolufinancován Evropskou unií, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Specifického cíle - SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Projekt řešil ve třech etapách revitalizaci bytových domů na ulici Kobrova 1, 2, 3 ,4 ,5, 6 a Rokycanova 1, 3, 5 v Ostravě – Radvanicích. Realizace první a druhé etapy proběhla v roce 2018, třetí etapa proběhla na jaře 2019 a byla ukončena revitalizací posledního  bytového domu na ul. Rokycanova 5. Celkové stavební náklady všech devíti bytových domů činily 45,8 mil. Kč včetně DPH.

Revitalizací bytových domů bylo dosaženo snížení jejich celkové energetické náročnosti, stavební práce spočívaly v zateplení obvodových stěn, stropních konstrukcí a podlah, výměně otvorových výplní a modernizaci otopné soustavy.