Život může zachránit obálka v lednici

27/1 2020

 

 

Život může zachránit obálka v lednici 

Možná se vám už někdy stalo, že jste volali sousedovi záchranku, ale protože žil sám a jeho zdravotní stav mu neumožnil odpovídat na dotazy, zdravotníci se na místě nedopátrali, zda se pacient dlouhodobě léčí a jaké užívá léky. Problematickou situaci může vyřešit speciální IN.F. Obálka nazývána též „obálka do lednice“ s osobními informacemi, kterou senioři, ale i osoby se zdravotním postižením nebo osoby samostatně žijící, umístí do lednice, o čemž budou informovat prostřednictvím samolepky či magnetky. Tu připevní na viditelné místo, například na vstupní dveře z vnitřní strany bytu či na lednici.

Obálku si již nyní mohou zdarma vyzvednout také radvaničtí a bartovičtí senioři či jejich blízcí na odboru sociálních věcí v kanceláři č. 2 na městském úřadě v Radvanicích v úřední dny. V pondělí a ve středu v době od 08.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin. Cílem projektu, do kterého se přihlásil i náš městský obvod a je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje, je rychlé předání informací o zdravotním stavu složkám integrovaného záchranného systému v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života.

Obálka obsahuje formulář k vyplnění, samolepku či magnetku, návod a propisovačku. Použití obálek je snadné. Senioři vyplní podle přiložených pokynů jednoduchý formulář, vloží ho do speciální plastové obálky, kterou dají do ledničky, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Pak samolepkou či magnetkou označí dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu. Tak budou záchranáři vědět, že je pro ně IN. F. Obálka v ledničce připravená. Pamatujte, prosím, však na to, že po uplynutí určité doby je nutné údaje ve formuláři upravit, aby byly aktuální.

Bohužel u každého dobrého záměru se najdou lidé, kteří jej využijí k trestné činnosti. Proto upozorňujeme, že obálka se vydává pouze u nás na úřadě a našimi zaměstnanci. Všichni ostatní nemají poctivý úmysl, a proto je nevpouštějte k sobě domů!

Doufáme, že tento způsob předávání informací bude pro všechny zúčastněné užitečný a všem vám přejeme pevné zdraví.

Martina Stankušová, místostarostka