Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Využijte kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů za nové! Pomůžeme vám!

Poslední změna: Pondělí 04.02.2019 09:28

Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo III. výzvu tzv. „kotlíkové dotace", která by měla běžet v jarních měsících letošního roku. Městský obvod Radvanice a Bartovice chce podpořit co největší obměnu starých kotlů za nové a zároveň pomoci zdejším obyvatelům s informovaností a získání finančních prostředků na tuto obměnu. Důvodů je hned několik. Zejména zlepšení kvality životního prostředí a odstranění nežádoucích znečištění ovzduší lokálními topeništi, což nám pomůže v případné argumentaci a pomoci v boji proti dalším znečišťovatelům, ale také legislativní úprava, kterou si mnozí naši obyvatelé neuvědomují, a to že od roku 2022 již nebudou moci používat staré kotle na vytápění, které jsou v emisní třídě 1 a 2.

 

Abychom mohli našim občanům s výměnou kotle pomoci, musíme znát jejich potřeby. Proto jsme ve spolupráci se spolkem Čisté nebe připravili dotazníkové šetření, kterým se budeme snažit oslovit co nejvíce zdejších občanů, kterých by se mohla výzva na kotlíkové dotace týkat. Na základě vyhodnocení získaných informací můžeme ministerstvu nahlásit (v termínu nejpozději do 20. 2. 2019) reálný odhad počtu žadatelů o kotlíkové dotace s možnosti využití bezúročné půjčky.

Ke kotlíkové dotaci z ministerstva lze získat i další spolufinancování z kraje a města. Městský obvod bude občanům nápomocen získat i bezúročné půjčky na dofinancování výměny, neboť dotace počítá s potřebnou minimální finanční účastí žadatele. Jedná se o novinku, kdy bezúročnou půjčku mohou příjemci dotace splácet v max. výši 2000 Kč měsíčně a doba splatnosti může být až 10 let. Tuto výhodnou půjčku mohou však dostat pouze občané, kteří se nám do 20. 2. 2019 nahlásí. Nicméně se vedení městského obvodu rozhodlo, že třem vylosovaným žadatelům o kotlíkovou dotaci, kteří se zapojí do výše uvedeného dotazníkového šetření, uhradí celou potřebnou částku spolufinancování a tito žadatelé budou mít tedy náklady na pořízení nového kotle zcela nulové.

Pokud již dnes víte, že máte zájem o výměnu starého kotle za nový, nebo se chcete jen informovat, neváhejte mě kontaktovat na e-mail: abohac@radvanice.ostrava.cz.

Aleš Boháč, starosta

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »