Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Veřejné projednávání posudku "Skládka uhlí AMO

Poslední změna: Úterý 05.12.2017 09:33

Skládka uhlí

Dne 4. 12. 2017 v 15:30 hodin v Hasičské zbrojnici v OstravěRadvanicích se uskutečnilo veřejné projednání ve věci skládky uhlí v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava, která podala v tomto roce žádost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje na vznik „polní skládky uhlí“ o rozloze 42 tis. m2 s kapacitou 200 tis. tun uhlí. Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce krajského úřadu (do 7. 12. 2017) může veřejnost a dotčené subjekty   k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření na adresu krajského úřadu.Byli jsme od samotného počátku proti jakémukoliv dalšímu zdroji znečištění ovzduší a životního prostředí v našem městském obvodě Radvanice a Bartovice, kde jsou už i tak dlouhodobě porušovány limity z hlediska prašnosti. Zároveň se nám zdá být doslova nehorázností, když společnost, která využila evropských dotací na mediálně propagovanou ekologickou stavbu s cílem snížit prašnost v ovzduší, nyní vybuduje skládku uhlí, která může být naopak zdrojem dalšího znečišťování. Krajský úřad, který vydává posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), si nechal z důvodu našich námitek a připomínek vypracovat oponentní studii, která je rovněž se záměrem zveřejněna na webu https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2025 

Bc. Aleš Boháč, MBA. v.r.

 

Novinové články k chystané skládce uhlí AMO

https://ostrava.idnes.cz/mittal-chce-skladkovat-uhli-obvod-je-proti-fjg-/ostrava-zpravy.aspx?c=A171128_367235_ostrava-zpravy_woj

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/zapraseny-ostravsky-obvod-odmita-novou-skladku-uhli-20171127.html

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »