Uzavření základních škol - usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 (doplněné informace naleznete v těchto aktualitách, viz výše)

13/10 2020

Vážení spoluobčané,

městský obvod byl nucen usnesením vlády ČR uzavřít základní školy a zavést povinnou distanční výuku. Dále vláda přijala krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí. Rodiče, kteří pracují ve zdravotnictví, složkách IZS, ale i DPO a MP, mohou v Ostravě využít určené školy, viz přílohy: