Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Upozornění na povinnost uhrazení poplatků za psa

Poslední změna: Středa 07.03.2018 09:09

Rádi bychom připomněli občanům městského obvodu Radvanic a Bartovice, že poplatek za psa je splatný do 31. března 2018. Tento poplatek je povinen hradit každý držitel psa, který má na území městského obvodu trvalé bydliště.

Poplatková a přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího tři měsíce. Psa lze přihlásit (ale také odhlásit) v budově úřadu městského obvodu, kanceláři č. 13, v 1. poschodí.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v pokladně v budově úřadu, bezhotovostním převodem
na číslo účtu 19-11622761/0100 či poštovní poukázkou. Při úhradě převodem vždy uvádějte svůj variabilní symbol nebo jako variabilní symbol uveďte kód 2711 a jméno majitele psa, abychom mohli platbu identifikovat.

U psů, kde je poplatek 1000,- Kč a výše, lze poplatek hradit ve dvou splátkách.

Pokud již psa nevlastníte, je nutné provést jeho odhlášení.

Případné dotazy směřujte na Ing. Kateřinu Poskerovou: kposkerova@radvanice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137.

Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok:  

a) za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 200 Kč

c) za psa chovaného v bytovém domě 1000 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 1500 Kč

e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1000 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 1500 Kč

g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, 150 Kč

h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g) 200 Kč.

Pokud nebude poplatek včas zaplacen, a to do 31. března, bude vyměřen platebním výměrem
a může být navýšen podle zákona o místních poplatcích až na trojnásobek.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »