Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Realizace projektu "Sídelní zeleň-Fryštátská v k.ú. Radvanice"- informace občanům

Poslední změna: Čtvrtek 07.12.2017 09:57

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice zahájil dne 12. 10. 2017 realizaci projektu „Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu je zvýšení ekologické stability a zvýšení druhové diverzity řešeného území a to prostřednictvím zakládání a regenerace zeleně v k.ú. Radvanice. V rámci projektu bude provedeno založení trávníků, ošetření stávajících dřevin a výsadba dřevin nových. Není opomenuta ani následná rozvojová péče. Celkové způsobilé výdaje činí 5.264.527,- Kč, z toho dotace EU je 3.158.716 Kč (60%). Zbylé náklady jsou hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostrava a rozpočtu městského obvod Radvanice a Bartovice. Termín ukončení realizace projektu je plánován na 30. 4. 2021

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 416 100


Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice


Úřední hodiny »