Informace pro občany ve věci zpětného odběru použitých pneumatik

5/5 2021

V souvislosti se zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, je od 01. 01. 2020 zakázán zpětný odběr použitých pneumatik ve sběrných dvorech. Použité pneumatiky se odevzdávají v místech zpětného odběru. Podrboné informace naleznete v přiloženém letáku.

Informace pro občany ve věci zpětného odběru použitých pneumatik