Sběrný dvůr Radvanice

Sběrný dvůr Radvanice.

Občané mohou ve Sběrném dvoře spol. OZO v Ostravě-Radvanicích, Lihovarská ulice, odevzdávat odpady v pracovních dnech:

duben - říjen v době od 9:00 -19:00 hodin a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodin. V neděli je sběrný dvůr zavřený.

listopad - březen v době od 10:00 -20:00 hodin a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodin. V neděli je sběrný dvůr zavřený.

Ve sběrném dvoře mohou obyvatelé města či obce bezplatně odevzdat: léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje a jedlé tuky, ředidla a nádoby jimi znečištěné, ledničky, televize, monitory, nábytek, koberce, elektrospotřebiče, sanitární keramiku, pneumatiky, zeleň, papír, plast.